Dijabetološka ambulanta

Dijagnostika, prevencija i lečenje dijabetesnog stopala i tretman rana

Kod većine pacijenata do razvoja dijabetesnog stopala dolazi zbog neadekvatnih saveta, nedijagnostikovanih oboljenja krvnih sudova i nedijagnostikovane neuropatije. U našoj ordinaciji sprovode se svi preventivni pregledi samih stopala, pregledi periferne cirkulacije, senzorne neuropatije, dakle sagledava se problem dijabetesnog stopala sa više strana, određuje se rizik za nastanak rana i ulceracija, te odgovarajućim medikamentima i savetima utičemo na prevenciju pojave i lečenje dijabetesnog stopala.

Ukoliko već do pojave rana dođe, naš tim sačinjen od endokrinologa, angiologa, vaskularnog hirurga, neurologa i fizijatra na najsavremeniji način doprinosi ubrzanom procesu zarastanja rane.

Ordinacija “Vascumelli” raspolaže sa najsavremenijim specijalnim oblogama za previjanje rana i najmodernijom tehnogijom, lokalnom hiperbaričnom komorom i aparatom sa terapijom negativnim pritiskom (VAC) za što brže i bolje lečenje dijabetesnog stopala i dijabetesnih rana. Svaka rana naših pacijenata se detaljno pregleda i evaluira, odabira se najbolja opcija za previjanje i primenjuje terapija hiperbaričnom oksigenacijom.

Kod svih pacijenata se vrši i pregled krvnih sudova, te ukoliko postoji problem, pacijent se upućuje nadležnom vaskularnom hirurgu, te se nakon odgovarajuće hirurške ili endovaskularne intevencije nastavlja previjanje rane uz primenu hiperbarične komore do konačnog zarastanja.

Važno je istaći da ordinacija Vascumelli jedina u regionu poseduje lokalnu hiperbaričnu komoru za savremeno lečenje rana na stopalu. Ordinaciju godišnje poseti veliki broj pacijenata širom Adriatik regiona.

a

Pregled endokrinologa i savetovanje

Svim pacijentima sa dijabetesom na prvom mestu savetujemo pregled endokrinologa i savetovanje. Pregled endokrinologa može biti prvi pregled koji podrazumeva dijagnostiku još uvek neotkrivene šećerne bolesti ili kontrola već postojećeg dijabetesa.

Pročitajte više
Naš endokrinolog dobija kompletan uvid o Vašoj bolesti na osnovu prateće medicinske dokumentacije, laboratorijskih analiza i kliničkih simptoma. Tražene laboratorijske analize možete obaviti sami ili uraditi u obližnjoj laboratoriji.

Nakon detaljnog uvida o Vašoj bolesti, propisuje se odgovarajuća terapija sa osnovnim ciljem da nema velikih varijacija vrednosti glikemije koje dovode do pojave komplikacija. Naš endokrinolog takođe utvrđuje i stepen eventualnih ostalih komplikacija (oštećenje vida, bubrega, krvnih sudova) te daje predlog i upućuje pacijenta kod lekara odgovarajućih specijalnosti.

Daju se kompletni i detaljni saveti u vezi ishrane, edukuju pacijenti o vođenju dnevnika ishrane, a na redovnim kontrolnim pregledima isti se korigiuju u donosu na zabeležene vrednosti glikemije i simptoma pacijenata.

Zatvori

a

Prevencija dijabetesnog stopala

Uzimajući u obzir da komplikacije na stopalima kod osoba sa dijebetesom mogu dovesti do nesagledivih posledica, gubitka ekstremiteta i životno ugrožavajućeg stanja, jasan je značaj pregleda stopala i krvnih sudova i stratifikacija rizika za nastanak rana.

Pročitajte više
Rizik od pojave rane na stopalima kod osoba sa dijebetesom iznosi 15-25%, dok je rizik od amputacije čak 15 do 40 puta veći kod osoba sa dijebetesom u odnosu na ostalu populaciju. Oko 85% amputacija uradi se zbog pojave komplikacija rana na stopalu. Nakon amputacije, nije samo ugrožen klinički i socijalni status pacijenta, već te osobe imaju i čak 50% rizik za nastana smrtnog ishoda u narednih 5 godina.

Ipak, adekvatnom prevencijom i redovnim pregledima, moguće je sprečiti pojavu rana, a samim tim i rizik od amputacije ekstremiteta. Stoga je od velike važnosti redovan pregled stopala kod osoba sa dijabetesom, procena rizika, ordiniranje odgovarajućih medikamenata i davanje pravih saveta.

Do nastanka rana, odnosno ulceracija na stopalima dolazi zbog:

 • Oštećenja nerava / neuropatije
 • Loše cirkulacije
 • Koštanih deformiteta
 • Loše regulisane vrednosti glikemije
 • Oštećenja kože
 • Ostalih faktora – pušenje, zloupotreba alkohola, loša ishrana

U našoj ordinaciji se ispituju svi navedeni faktori za nastanak rana i procenjuje se rizik da se na stopalu javi rana. Pregled stopala sastoji iz nekoliko segmenata.

Pregled dijabetesnog stopala se sastoji od nekoliko faza:

 • Pregled stopala – inspekcija i palpacija
 • Ispitivanje senzorne neuropatije i vibracionog senzibiliteta
 • Pregled krvnih sudova i vaskularnog hirurga
 • Color Doppler arterija donjih ekstremiteta
 • Pregled neurologa
 • Pregled fizijatra
 • Procena rizika za nastanak rana
 • Saveti i medikamenti

Zatvori

a

Tretman rana i hiperbarična komora

Lekari naše ordinacije imaju višedecenijsko iskustvo u previjanju i lečenju rana na stopalima i donjim ekstremitetaima, ali i i drugim ranama svih lokalizacija. Svaka rana se detaljno pregleda, ivice, dno, oklono tkivo i donosi se odluka o previjanju sa odgovarajućim sredstvima.

Pročitajte više

Previjanje rana se vrši na sledeće načine: 

 • Previjanje standardnim antiseptičkim sredstvima
 • Previjanje specijalnim oblogama za rane (srebrne Ag obloge, hidrokoloidne, alginate, kolagenske obloge, hydrogel, aktivni ugalj)
 • Previjanje Manuka medom sa Novog Zelanda i mednim oblogama
 • Previjanje “Altrazeal” praškom

Osim standradnih antiseptičnih rastvora, u ponudi imamo previjanje savremenim pokrovnim oblogama kao i specijalnim gelovima, praškovima koji doprinose najbržem mogućem zarastanju rana.

Suprasorb® pokrovne obloge

Suprasorb® pokrovne obloge sadrže veliku paletu različitih proizvoda za različite tipove rana. U zavisnosti od toga da li ima infekcije ili ne, količine vlaženja rane i ostalih lokalnih parametara odlučujemo se za odabir najbolje obloge za svaki tip rane.

Manuka med

Manuka med je vrsta meda sa najjačim protivupalnim dejstvom čija se primena u lečenju rana pokazala kao vrlo delotvorna. Manuka med sprečava nsatnak infekcije i leči istu ukoliko je već prisutna. On sprečava pričvršćivanje bakterija za tkivo, dok sa druge strane, za razliku od antibiotika, ne stvara tzv. otporne bakterije. Kada se Manuka med stavlja na ranu, on upija vodu iz rane i time je suši, dok antimikrobne supstance uništavaju mikroorganizme iz rane. Manuka med se može aplikovati lokalno u ranu preko čega se stavlja sterilni zavoj i isti se menja jednom dnevno ili se mogu staviti obloge sa medom, takozvani “patch”/evi koji mogi stajati i po nekoliko dana.

Altrezal

Altrezal je transformišuća prekrivka za previjanje u prahu koja se sastoji od sterilnog, belog praška u kesicama obloženim slojem folije ili providnim blisterima. Koristi se za zarastanje dugotrajnih i upornih rana, na taj način što kada se prašak pospe na otvorenu ranu, čestice se tada hidriraju i stapaju do idealnog gela i vlažne sredine koja pomaže funkciju ćelija i reparaciju tkiva. Stvara se nežni “film” preko rane preko čega se stavljaju sekundarne obloge koje obavezno propuštaju paru. Gel na rani može stajati i po nekoliko dana.

Redovnim previjanjem i praćenjem stanja rane, dolazi do ubrzanog zarastanja iste i sprečavanje potencijalno opasnih komplikacija i infekcija.

Lokalna hiperbarična komora i terapija negativnim pritiskom

Posebna prednost naše ordinacije je to što posedujemo lokalnu hiperbaričnu komoru, kao i terapiju negativnim pritiskom, jednu od najvažnijih inovacija za lečenje dijabetesnog stopala i u terapiji zarastanja rana poslednjih godina u svim većim klinikama širom sveta.

Zatvori

a

Lokalna hiperbarična komora

Poznato je da kiseonik pod povišenim pritiskom dovodi do povećane vaskularizacije, oksigenacije tkiva, stvaranje vezivnog tkiva i bržeg zarastanja rane. Lokalna hiperbarična komora predstavlja jedan od najefikasnijih metoda za brže zarastanje i kontrolu infekcije rana.

Pročitajte više
Prednosti lokalne hiperbarične komore su što kiseonik pod povišenim pritiskom deluje samo lokalno, dakle na mesto gde se nalazi rana ili ulceracija i na taj način još bolje deluje, ubrzava zarastanje rana i lečenje dijabetesnog stopala. Pacijenti koji nisu mogli da koriste klasičnu hiperbaričnu komoru zbog slabog srca, pluća ili drugih oboljenja mogu nesmetano da koriste lokalnu hiperbaričnu komoru bez ikakvih ograničenja.

lokalna-hiperbarična-komora

Osim povećane vaskularizacije i stvaranje vezivnog tkiva, lokalna hiperbarična komora utiče i na kontrolu infekcije rane jer je kiseonik posebno efikasan u lečenju anaerobnih infekcija koje se često javljaju kod osoba za dijabetesom.

Najčšće indikacije za korišćenje lokalne hiperbarične komore su:

 • Rane i ulceracije kod osoba sa dijabetesom / dijabetesno stopalo
 • Arterijske ulceracije / rane uzrokovane nedovoljnom prokrvljenošću
 • Venske ulceracije / na bazi venske insuficijencije i oboljenja vena
 • Rane koje dugo ne zarastaju bilo koje etiologije
 • Opekotine i promrzline

Da bi terapija lokalnom hiperbaričnom komorom imala efekta, za adekvatno zarastanje rane, savetuje se najmanje 10 vezanih dana korišćenja komore u trajanju od 1h, uz svakodnevno previjanje rane, a potom, u zavisnosti od procesa zarastanja, proces se može i ponoviti. Nema nikakvih ograničenja u ponavljanju procesa.

Zatvori

a

Terapija negativnim pritiskom – VAC

Terapija rane negativnim pritiskom, (Vacuum Assisted Closure VAC) jedna je od najvažnijih inovacija u terapiji zarastanja rana poslednjih godina širom sveta. Primenom posebnog uređaja osigurava se optimalna količina tečnog sadržaja u rani, poboljšava se kapilarni protok i kapilarna perfuzija tkiva.

Pročitajte više

U ranu se stavlja sunđer, preko čega se aplikuje zaštitna folija, koja je dalje posebnim sistemom povezana sa aparatom koji odvodi secret iz rane. U takvim uslovima, unutar rane osiguravaju se idealni vlažni uslovi za njeno zarastanje i uklanjanje devitalizovanog (odumrla) tkiva i bakterija.

Terapija negativnim pritiskom poboljšava prokrvljenost tkiva za 30% u rani i oko 15% u okolnom tkivu, dovodi do stvaranja novih kapilara i maloh krvnih sudova, stimuliše stvaranje novog mladog granulacionog tkiva, smanjuje otok i broj bakterija u rani, odstranjuje višak tečnosti i dovodi do smanjivanja i zarastanja rane.

Aparat sa sistemom se postavlja u našoj ordinaciji, a kako je u pitanju portabl aparat, pacijent isti nosi sa sobom i dolazi na novo previjanje i zamenu suđera svaka 3 dana. Pacijent se edukuje kako da rukuje aparatom u međuvremenu. Već nakon prve terapije vidi se poboljšanje, a koliko će trajati terapija zavisi od veličine same rane, količine sekrecije, infekcije i ostalih lokalnih parametara. U većini slučajeva, terapija hroničnih rana negativnim pritiskom traje 2-3 nedelje.

Zatvori

Upoznajte našeg doktora

Konsultant u našoj ordinaciji je Dr Slobodan Tanasković, vaskularni hirurg, zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” koji raspolaže velikim iskustvom u lečenju svih vrsta vaskularnih oboljenja, a naročito u lečenju svih vrsta rana i rana na stopalima kod osoba sa dijabetesom.

Slobodan Tanaskovic

Doc. dr sci. med. Slobodan Tanasković

Specijalista opšte hirurgije – subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Slobodan Tanasković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, posledniih 14 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2015. klinički asistent, a od 2022. i docent na Katedri za Hirurgiju – vaskularna hirurgija. Aktivan je u programima kontinuirane edukacije lekara. Redovan je član i predavač škole ultrasonografske dijagnostike Instituta za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”.

Učestvovao je u kreiranju nacionalnog vodiča za lečenje dijabetesnog stopala i lečenje karotidne bolesti. Saradnik je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih studija. Objavio je više od 150 radova u nacionalnim i inostranim časopisima iż oblasti vaskularne hirurgije. Kao predavač aktivno učestvuje u svim nacionalnim i međunarodnim kongresima vaskularne i endovaskularne hirurgije. Boravio na edukaciji iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije u UniversitySpital bolnici u Cirihu. Član je Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Internacionalnog Udruženja za Vaskularnu Hirugiju (ISVS) i Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije.

Dobitnik nagrade Privredne Komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju na Medicinskom fakutetu Univerziteta u Beogradu za 2016. godinu. Specijalizovan za lečenje svih vrsta oboljenja krvnih sudova, usko specijalizovan za lečenje rana i tretman dijebetesnog stopala. Predstavnik je naše zemlje u ”D-FOOT International”, Internacionalnom udruženju za lečenje dijabetesnog stopala.