Pulmologija

Pregled, dijagnostika i lečenje bolesti pluća i disajnih puteva

Pulmologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i disajnih puteva. Najčešća pulmološka oboljenja su: hronična opstruktivna bolest pluća (hronično bronhitis), astma, emfizem, zapaljenje pluća, “sleep apnea” – poremećaj sna uzrokovan povremenim prekidima disanja, plućni edem, plućna embolija, tuberkuloza, sarkoidoza i ostala.

U našoj ordinaciji u okviru sektora „Pulmologija“ vrši se pregled, kompletna dijagnostika i lečenje bolesti pluća i disajnih puteva od strane specijaliste pulmologije. Pulmološki pregled podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u postojeću dokumentaciju, postavljenje dijagnoze i određivanje terapije. U indikativnim slučajevima može se izvesti i spirometrija – test plućne funkcije.

Ukoliko ima potrebe pacijent može biti upućen na dopunsku pulmološku dijagnostiku:

  • RTG snimak pluća
  • Dodante laboratorijske analize
  • Druga funkcionalna ispitivanja
a

Spirometrija – SpiroClinic® Compact

Ukoliko ima potrebe u našoj ordinaciji može se izvršiti i test plućne funkcije – spirometrija, uz pomoć najsavremenijeg SpiroClinic® Compact spirometra. SpiroClinic® Compact je spirometar nove generacije, koji podiže standarde u pogledu preciznosti i pouzdanosti – za sve benefite ultrasonične tehnologije merenja nadohvat ruke.

Pročitajte više

SpiroClinic® Compact spirometar daje najpreciznije informacije o stanju plućne funkcije, a preko instalirane aplikacije ima mogućnost i udaljenog praćenja pacijenata, tako što kroz SpiroCloud® platformu omogućuje monitoring onih koji pacijenata koji poseduju SpiroHome® Personal lični spirometar.

SpiroClinic® Compact spirometar

Spirometar je sertifikovan je prema EU standardima (CE), i usklađen sa preporukama Evropskog respiratornog udruženja (ERS) i Američkog torakalnog društva (ATS).

Više o SpiroClinic® uređajima možete videti na sledećim linkovima:
Spirohome® Personal – Eklinika Solutions
SpiroClinic®Compact – Eklinika Solutions
SpiroCloud® – Eklinika Solutions

Zatvori

Upoznajte našu doktorku

Konsultant za oblast pulmološke dijagnostike u našoj ordinaciji je Dr Marina Roksandić-Milenković, specijalista interne medicine, – subspecijalista pulmologije. Dobitnik je Evropske licence za primenu spirometrije u pulmološkoj dijagnostici. Član je Srpskog lekarskog društva, Respiratornog udruženje Srbije, European Respiratory Society (ERS) i European Sleep Research Society (ESRS).


Dr Marina Roksandić-Milenković

Specijalista interne medicine – subspecijalista pulmologije

Dr Marina Roksandić-Milenković je specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2013. godine, a subspecijalistički ispit iz pulmologije položila je 2017. godine. Akademske specijalističke studije iz pulmologije završila je 2010. godine, a 2019. godine i doktorske studije i stekla zvanje doktora nauka pulmologije.

Dobitnik je Evropske licence za primenu spirometrije u pulmološkoj dijagnostici, a takođe je završila i kurs dijagnostike i lečenja “sleep apnee” – poremećaja spavanja uzrokovan poremećajem disanja. U februaru 2008. provela je mesec dana na usavršavanju u „National Health Center“-u, „Sleep disorders department“, pod mentorstvom Dr Zoltana Szakacha, u Budimpešti, iz oblasti dijagnostike i lečenja poremećaja disanja u spavanju. Od 2014. do 2020. godine bila je predstavnik Klinike za pulmologiju u Srpskom Lekarskom Društvu (SLD), a od 2015. do 2020. godine i Sekretar pneumoftiziološke/pulmološke sekcije SLD. Od 2015. do 2018. godine bila je Sekretar Katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Urednik je časopisa „Era’s Journal of Medical research (EJMR)” i recenzent u domaćim i inostranim stručnim medicinskim časopisima.

Autor je i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti interne medicine i pulmologije i više poglavlja u udžbenicima. Učestvovala je na brojnim domaćim i inostranim kongresima kao autor i koautor više radova iz oblasti pulmologije. Bila je koordinator i istraživač u više kliničkih studija iz oblasti pulmologije. Član je Srpskog lekarskog društva, Respiratornog udruženje Srbije, European Respiratory Society (ERS) i European Sleep Research Society (ESRS).