Vaskularna hirurgija

Kompletna dijagnostika, prevencija i lečenje vaskularnih oboljenja

Vaskularna hirurgija se bavi lečenjem bolesti krvnih sudova, odnosno arterija i vena. Ateroskleroza, osim srca, zahvata i sve ostale veće i manje krvne sudove u našem telu, dovodi do njihovih suženja i posledične manje prokrvljenosti odredjenih organa i tkiva. Oboljenja krvnih sudova mogu dovesti do pojave teških oboljenja kao što su moždani udar/šlog, proširenja trbušne aorte/aneurizma, pojave oboljenja arterija nogu ili gangrene.

U našoj ordinaciji vrši se kompletna dijagnostika svih vaskularnih oboljenja i sprovodi se dalji plan lečenja:

  • Pregled vaskularnog hirurga
  • Color dopler arterija gornjih ekstremiteta
  • Color dopler vena gornjih ekstremiteta
  • Color dopler arterija donjih ekstremiteta
  • Color dopler vena donjih ekstremiteta
  • Color dopler abdominalne aorte
  • Color dopler bubrežnih arterija
a

Karotidna bolest

Suženje karotidnih arterija je jedan od glavnih razloga za nastanak moždanog udara. Blagovremeno otkrivanje i lečenje karotidne bolesti može dovesti do sprečavanja ozbiljnih i potencijalno vitalno ugrožavajućih komplikacija.

Pročitajte više

Simptomi

Karotidne arterije nalaze se sa prednje strane vrata i njihova glavna funkcija je da ishranjuju mozak. Ukoliko postoji značajno sueženje karotidnih arterija mogu se javiti simptomi kao što su vrtoglavice, nesvestice, nestabilnost pri hodu, prolazna slabost ruke ili noge, prolazni gubitak vida, a najteža komplikacija je svakako nastanak moždanog udara, odnosno šloga. Nažalost, kod mnogih pacijenata šlog je obično prva manifestacija suženja karotidnih arterija, jer većina pacijenata nikada ranije nije uradila kolor dopler, odnosno ultrazvučni pregled karotidnih arterija.

Dijagnoza

Svim pacijentima koji imaju pomenute simptome savetuje se kolor dopler krvnih sudova vrata, a pacijentima preko 60 godina čak i ako nemaju simptome, a koji imaju hipertenziju, hiperlipidemiju, koji su pušači ili imaju druge faktore rizika za aterosklerozu. Veoma je važno na vreme uraditi kolor dopler krvnih sudova vrata kako bi na vreme otkrili eventualno značajno suženje karotidinih arterija i sprečili teške komplikacije. Osim suženja, mogu se javiti i morfološke anomalije karotidnih arterija, tzv. kinking i koiling, odnosno patološka presavinuća koja se elegantno mogu hirurški rešiti.

Lečenje

Suženje karotidnih arterija leči se hirurški, nekada balon dilatacijom, odnosno stentingom ili medikamentnom terapijom.

Zatvori

a

Aneurizmatska bolest trbušne aorte

Aneurizma predstavlja proširenje krvnog suda za više od 50% normalnog dijametra. Jedna od najčešćih lokalizacija je trbušna aorta, a njeno pravovremeno otkrivanje i lečenje je od vitalnog značaja.

Pročitajte više

Simptomi

Aorta je glavni arterijski krvni sud u našem telu koji vodi krv od srca do svih organa. Aneurizma aorte je lokalno proširenje zida i najčešće zahvata trbušni deo. Simptomi koji se mogu javiti su pulsiranje ili tupi bol u stomaku, a najveća opasnost preti od pucanje aneurizme, što često ima fatalni ishod.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja ultrazvučnim pregledom, odnosno kolor doplerom trbušne aorte, a ukoliko ima potrebe indikovano je uraditi i CT angiografiju.

Lečenje

Lečenje je obično hirurško, mada u posebnim slučajevima može biti i manje invazivno, enovaskularno, ugradnjom stent-grafta.

Zatvori

a

Periferna arterijska bolest

Suženje krvnih sudova donjih ekstremiteta se karakteriše bolovima u listovima prilikom hoda, a u najtežim slučajevima i pojavom bola u mirovanju i nastankom gangrene. Lečenje podrazumeva konzervativni, hirurški i endovaskularni pristup.

Pročitajte više

Simptomi

Arterije koje ishranjuju donje ekstremitete su veoma podložne aterosklerotskim promenama. Simptomi na koje se pacijenti žale su obično bolovi, odnosno grčevi u listovima ili natkolenicama tokom hoda, obično nakon pređenih 100m, 200m ili više. Kako bolest napreduje obično je pređena distanca sve manja, do ispod 50m pa sve do bola u miru, kada su bolovi stalno prisutni. Kao poslednji stadijum smanjene cirkulacije razvija se gangrena, kada već postoji opasnost i od gubitka ekstremiteta. Potrebno je istaći da osobe sa dijabetesom imaju mnogo veći rizik od nastanka rana i gangrene od ostale populacije.

Dijagnoza

Dijagnoza aterosklerotske bolesti donjih ekstremiteta postavlja se kolor doplerom krvnih sudova i kliničkim pregledom vaskularnog hirurga. U indikativnim slučajevima potrebno je uraditi i CT angiografiju.

Lečenje

Lečenje je medikamentno, hirurško ili endovaskularno, implantacijom stentova.

Zatvori

a

Bolest proširenih vena

Najproširenije vaskularno oboljenje predstavlja bolest proširenih vena. Karakteriše se pojavom venskih kapilara, vidljivih proširenih vena i u najtežim slučajevima i otvaranjem rane.

Pročitajte više

Simptomi

Proširene vene su veoma česta pojava i kod starijih i mlađih osoba. Od tegoba pacijenti obično navode oticanje i bol u nogama nakon dužeg stajanja ili sedenja, a često su i same proširene vene vidljive iznad ravni kože. Ukolko se ne leči na vreme, bolest proširenih vena može dovesti teških komplikacija, kao što su površna i duboka venska tromboza, plućna embolija i otvaranje rana i venskih ulceracija na potkolenicama.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kolor dopler pregledom vena donjih ekstremiteta i kliničkim pregledom vaskularnog hirurga.

Lečenje

Lečenje venske bolesti je hirurško/klasična ili laserska operacija ili medikamentno.

Zatvori

Upoznajte našeg doktora

Konsultant u našoj ordinaciji je Dr Slobodan Tanasković, vaskularni hirurg, zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” koji raspolaže velikim iskustvom u lečenju svih vrsta vaskularnih oboljenja, a naročito u lečenju svih vrsta rana i rana na stopalima kod osoba sa dijabetesom.

Slobodan Tanaskovic

Doc. dr sci. med. Slobodan Tanasković

Specijalista opšte hirurgije – subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Slobodan Tanasković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, posledniih 14 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2015. klinički asistent, a od 2022. i docent na Katedri za Hirurgiju – vaskularna hirurgija. Aktivan je u programima kontinuirane edukacije lekara. Redovan je član i predavač škole ultrasonografske dijagnostike Instituta za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”.

Učestvovao je u kreiranju nacionalnog vodiča za lečenje dijabetesnog stopala i lečenje karotidne bolesti. Saradnik je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih studija. Objavio je više od 150 radova u nacionalnim i inostranim časopisima iż oblasti vaskularne hirurgije. Kao predavač aktivno učestvuje u svim nacionalnim i međunarodnim kongresima vaskularne i endovaskularne hirurgije. Boravio na edukaciji iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije u UniversitySpital bolnici u Cirihu. Član je Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Internacionalnog Udruženja za Vaskularnu Hirugiju (ISVS) i Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije.

Dobitnik nagrade Privredne Komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju na Medicinskom fakutetu Univerziteta u Beogradu za 2016. godinu. Specijalizovan za lečenje svih vrsta oboljenja krvnih sudova, usko specijalizovan za lečenje rana i tretman dijebetesnog stopala. Predstavnik je naše zemlje u ”D-FOOT International”, Internacionalnom udruženju za lečenje dijabetesnog stopala.