O NAMA

Mi smo specijalizovana ordinacija za lečenje dijabetesnog stopala i bolesti krvnih sudova

Ordinacija “Vascumelli” je prevashodno usmerena na prevenciju, dijagnostiku i lečenje bolesti krvnih sudova, srca, a posebno prevenciju i lečenje dijabetesnog stopala. U našoj ordinaciji sprovode se svi preventivni pregledi samih stopala, pregledi periferne cirkulacije, senzorne neuropatije, dakle sagledava se problem dijabetesnog stopala sa više strana, određuje se rizik za nastanak rana i ulceracija, te odgovarajućim medikamentima i savetima utičemo na prevenciju pojave dijabetesnog stopala.

Ukoliko već do pojave rana dođe, naš tim sačinjen od endokrinologa, angiologa, vaskularnog hirurga, neurologa i fizijatra na najsavremeniji način doprinosi ubrzanom procesu zarastanja rane.

Ordinacija “Vascumelli” raspolaže sa najsavremenijim specijalnim oblogama za previjanje rana i najmodernijom tehnologijom, lokalnom hiperbaričnom komorom i aparatom sa terapijom negativnim pritiskom (VAC) za što brže i bolje zarastanje rana. Svaka rana naših pacijenata se detaljno pregleda i evaluira, odabira se najbolja opcija za previjanje i primenjuje terapija hiperbaričnom oksigenacijom.

Pored lečenja dijebetesnog stopala, ordinacija “Vascumelli” pruža sve usluge dijagnostike i lečenja bolesti krvnih sudova i srca u opštoj populaciji.

Naš cilj je da toplinom, ljubaznošću, predanošću i posvećenošću učinimo sve da se pacijenti osećaju zadovoljno, a uz odgovarajuću profesionalnu uslugu zajedno dođemo do najboljih mogućih rezultata.

Usluge

Uz pomoć iskusnih i stručnih lekara i najmodernije tehnologije vršimo dijagnostiku, prevenciju i lečenje dijabetesnog stopala i bolesti krvnih sudova sa ciljem poboljšanja kvaliteta vašeg života.

Dijabetološka ambulanta

U našoj ordinaciji se vrši dijagnostika dijabetesa, korekcija terapije i daju se svi saveti vezani za ishranu i način života. Glavni akcenat je na pregledu stopala osoba sa dijabetesom, prevenciji nastanka rana i tretmanu istih ukoliko rana već postoji. Svaka rana naših pacijenata se detaljno pregleda, evaluira i odabira se najbolja opcija za previjanje i terapija.

Saznajte više

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija se bavi lečenjem bolesti krvnih sudova, odnosno vena i arterija. Oboljenja krvnih sudova mogu dovesti do pojave teških oboljenja kao što su moždani udar/šlog, proširenja trbušne aorte/aneurizma, pojave oboljenja arterija nogu ili gangrene. U našoj ordinaciji se vrši kompletna dijagnostika, prevencija i lečenje vaskularnih oboljenja.

Saznajte više

Kardiologija

Ishemijska bolest srca je jedan od glavnih uzroka smrtnosti kako u našoj zemlji tako i u svetu. Proces ateroskleroze zahvata koronarne arterije koje ishranjuju srce, dovodi do pojave bola u grudima (angina pectoris) i na kraju infarkta srca, u najtežim i nelečenim slučajevima. U našoj ordinaciji se vrši kompletna kardiološka dijagnostika, prevencija i lečenje bolesti srca.

Saznajte više

Ultrazvučna dijagnostika

Ateroskleroza je hronična progresivna bolest arterijskih krvnih sudova. Najčešće manifestacije uznapredovalih aterosklerotiskih promena su infarkt srca, moždani udar i periferna arterijska bolest donjih ekstremiteta. U našoj ordinaciji vrši se kompletna ultrazvučna dijagnostika srca, svih krvnih sudova i ostalih tkiva kod osoba sa dijabetesom i u opštoj populaciji.

Saznajte više

Upoznajte naš tim

Naš tim je sastavljen od edukovanih lekara, specijalista, članova najpriznatijih akademskih i naučno-istraživačkih organizacija u svetu i Srbiji, koji poseduju dugogodišnje praktično iskustvo u domenu svojih oblasti i specijalizacije. Možete biti sigurni da je vaše zdravlje u sigurnim rukama.

Dr Mirjana Dragašević

Osnivač ordinacije i specijalista interne medicine, endokrinolog

Više od 35 godina provela na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i poremećaj metabolizma Kliničkog centra Srbije. Ima više desetina publikovanih radova iz oblasti lečenja dijabetesa, a poslednjih 15 godina je i šef Kabineta za lečenje dijabetesnog stopala na Klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije.

Član je internacionalnog i srpskog udruženja za lečenje rana. Usko specijalizovana za dijagnozu dijabetesa, savetovanje u vezi ishrane i svakodnevnih navika, ordiniranje terapije, lečenje oboljenja štitaste žlezde i svih drugih endokrilonoških stanja kao i lečenje dijabetesnog stopala.


Dr Slađana Božović Ogarević

Specijalista interne medicine, kardiolog, neinvazivni elektrofiziolog

Dr Slađana Božović-Ogarević, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, poslednjih 11 godina zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Specijalizovana za lečenje svih kardioloških stanja, usko specijalizovana za dijagnostiku i lečenje poremećaja srčanog ritma. Aktivno učestvovala u više naučnih studija, redovni predavač na kongresima kardiologa u zemlji i region.

Autor je i ko-autor u velikom broju radova iz oblasti kardiologije, u nacionalnim i međinarodnim časopisima. Sekretar je centra za nauku i istraživanje Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Član je udruženja kardiologa Srbije i evropskog Udruženja lečenja poremećeja srčanog ritma.

Slobodan Tanaskovic

Doc. dr sci. med. Slobodan Tanasković

Specijalista opšte hirurgije – subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Slobodan Tanasković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, posledniih 14 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2015. klinički asistent, a od 2022. i docent na Katedri za Hirurgiju – vaskularna hirurgija. Aktivan je u programima kontinuirane edukacije lekara. Redovan je član i predavač škole ultrasonografske dijagnostike Instituta za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”.

Učestvovao je u kreiranju nacionalnog vodiča za lečenje dijabetesnog stopala i lečenje karotidne bolesti. Saradnik je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih studija. Objavio je više od 150 radova u nacionalnim i inostranim časopisima iż oblasti vaskularne hirurgije. Kao predavač aktivno učestvuje u svim nacionalnim i međunarodnim kongresima vaskularne i endovaskularne hirurgije. Boravio na edukaciji iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije u UniversitySpital bolnici u Cirihu. Član je Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Internacionalnog Udruženja za Vaskularnu Hirugiju (ISVS) i Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije.

Dobitnik nagrade Privredne Komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju na Medicinskom fakutetu Univerziteta u Beogradu za 2016. godinu. Specijalizovan za lečenje svih vrsta oboljenja krvnih sudova, usko specijalizovan za lečenje rana i tretman dijebetesnog stopala. Predstavnik je naše zemlje u ”D-FOOT International”, Internacionalnom udruženju za lečenje dijabetesnog stopala.


Dr Dragana Košević

Specijalista interne medicine – kardiolog

Dr Dragana Košević, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Ima dugogodičnje iskustvo (23 godine) u prevenciji i lečenju kardiovaskularnih oboljenja, zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Obavlja kompletnu neinvazivnu dijagnostiku – ultrazvuk srca, holter monitoring (EKG i holter krvnog pritiska). Magistarske studije završila 2014., a trenutno je u toku i završetak dokotrske teze. Boravila na edukaciji iz oblasti lečenja specifičnih kardioloških stanja u Nemačkoj, Hjustonu u USA i drugim evropskim centrima.

Autor i koautor brojnih radova i poglavlja u udžbenicima iz oblasti kardiologije, član stručnog tima Instituta “Dedinje” i deo mnogih domaćih i inostranih studija. Posebno edukovana u polјu odabira pacijenata za program transplantacije, funkcionalni neinvazivni i invazivni testovi, stavlјanje pacijenata na listu za srčanu transplantaciju, preoperativna priprema, intraoperativni TEE, intraoperativna terapija, kao i postoperativno praćenje transplantiranih i pacijenata za mehaničku potporu cirkulacije LVAD/ECMO/RVA.

Član je Srpskog kardiološkog udruženja, Evropskog kardiološkog udruženja, Evropskog udruženja za Ehokardiografiju, Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju i Nemačke kompetentne mreže za srčanu Insuficijenciju (CNHF).


Dr Marina Roksandić-Milenković

Specijalista interne medicine – subspecijalista pulmologije

Dr Marina Roksandić-Milenković je specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2013. godine, a subspecijalistički ispit iz pulmologije položila je 2017. godine. Akademske specijalističke studije iz pulmologije završila je 2010. godine, a 2019. godine i doktorske studije i stekla zvanje doktora nauka pulmologije.

Dobitnik je Evropske licence za primenu spirometrije u pulmološkoj dijagnostici, a takođe je završila i kurs dijagnostike i lečenja “sleep apnee” – poremećaja spavanja uzrokovan poremećajem disanja. U februaru 2008. provela je mesec dana na usavršavanju u „National Health Center“-u, „Sleep disorders department“, pod mentorstvom Dr Zoltana Szakacha, u Budimpešti, iz oblasti dijagnostike i lečenja poremećaja disanja u spavanju. Od 2014. do 2020. godine bila je predstavnik Klinike za pulmologiju u Srpskom Lekarskom Društvu (SLD), a od 2015. do 2020. godine i Sekretar pneumoftiziološke/pulmološke sekcije SLD. Od 2015. do 2018. godine bila je Sekretar Katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Urednik je časopisa „Era’s Journal of Medical research (EJMR)” i recenzent u domaćim i inostranim stručnim medicinskim časopisima.

Autor je i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti interne medicine i pulmologije i više poglavlja u udžbenicima. Učestvovala je na brojnim domaćim i inostranim kongresima kao autor i koautor više radova iz oblasti pulmologije. Bila je koordinator i istraživač u više kliničkih studija iz oblasti pulmologije. Član je Srpskog lekarskog društva, Respiratornog udruženje Srbije, European Respiratory Society (ERS) i European Sleep Research Society (ESRS).


Dr Nikola Aleksić

Specijalista interne medicine – angiolog

Poslednjih 15 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju i Kabinetu za opštu angiologiju i neuroangiologiju. Pre 9 godina magistrirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u toku izrada doktorske teze.

Autor je i koautor preko 50 radova u nacionalnim i inostranim časopisima i poglavlja u udžbenicima iz oblasti vaskularne hirurgije, dijagnoze vaskularnih oboljenja i ultrazvučne dijagnostike. Sekretar je ultrasonografske škole Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” čiji je i redovni predavač.

Usko specijalizovan za dijagnostiku svih vaskularnih oboljenja / Dopler krvnih sudova – vrata, donjih i gornih ekstremiteta, abdominalne aorte sa visceralnim granama, renalnih arterija, hepatičnog i portnog sistema, transkranijalni Doppler krvnih sudova. Član je Internacionalnog udruženja angiologa.