Kardiologija

Kompletna dijagnostika, prevencija i lečenje bolesti srca

Kardiologija je oblast koja se bavi lečenjem bolesti srca. Ishemijska bolest srca je jedan od glavnih uzroka smrtnosti kako u našoj zemlji tako i u svetu. Proces ateroskleroze zahvata koronarne arterije koje ishranjuju srce, dovodi do pojave bola u grudima (angina pectoris) i na kraju infarkta srca, u najtežim i nelečenim slučajevima. Prevencija, pravovremena dijagnostika i terapija ishemijske bolesti srca, u velikoj meri mogu sprečiti pojavu neželjinih komplikacija.

U našoj ordinaciji u okviru sektora „Kardiologija“ vršimo kompletnu kardiološku dijagnostiku, prevenciju i lečenje bolesti srca:

  • Pregled kardiologa
  • Ultrazvuk srca
  • EKG
  • Holter pritiska
  • Holter EKG/a
  • Pregled kardiologa+EKG
  • Pregled kardiologa + UZ srca
  • Pregled kardiologa + holter EKG/a
  • Pregled kardiologa + holter pritiska
a

Aritmija

Aritmija je svaki poremećaj u stvaranju ili sprovođenju srčanih impulsa kroz sprovodni sistem srca. Nepravilan rad srca se moze manifestovati u vidu prevremenih srčanih otkucaja, poreklom iz komora ili pretkomora, potpuno iregularnim srčanim ritmom, povišenim ili usporenim pulsom.

Pročitajte više

Uzroci i simptomi

Uzroci koji dovode do nastanka aritmija mogu biti strukturne bolesti srca: koronarna bolest, zapaljenje ili slabost srčanog mišića, urođene i stečene srčane mane. Aritmije se mogu javiti i na strukturno zdravom srcu kada su najčešću uzroci: poremećaj serumskih elektrolita (natrijum, kalijum, magnezijum), poremećaj rada štitaste žlezde, razni medikamenti, stres, infekcije, upotreba alkohola, kofeina ,energetskih pića, opijata i drugo.

Simptomi aritmije su osećaj treperenja u grudima, preskakanje u srčanom radu, ubrzan ili usporen srčani rad, atipičan bol u grudima, kratak dah, vrtoglavica, nesvestica i gubitak svesti.

Vrste aritmija

Sve aritmije po mestu nastanka dele se na pretkomorske i komorske. Ubrzan srčani puls preko 100 otkucaja u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora, psihičke napetosti, povišene telesne temperature, povećane aktivnosti štitaste žlezde,preteranog unosa kofeina, alkohola ili nikotina.

Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posledica dobre fizičke utreniranosti, smanjene funkcije štitaste žlezde, starenja i dejstva nekih lekova (digitalis, betablokatori, verapamil, diltiazem i dr.) Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Mogu nastati u pretkomorama ili komorama. Pacijenti ih prepoznaju kao preskakanje u srčanom radu uz osecaj nelagodnosti u grudima i kratak dah.

Atrijalna fibrilacija (pretkomorsko treperenje) je najčešca aritmija u kliničkoj praksi. Aritmija moze biti stalno prisutna ili se javlja povremeno, Karakteriše se napadima najčešće ubrzanog i nepravilnog srčanog rada. Izmedju napada pacijent je u normalnom sinusnom ritmu. Učestalost raste sa godinama.

Dijagnoza aritmija

Dijagnoza srčanih aritmija se postavlja na osnovu kliničkog pregleda bolesnika i EKG-a. Potrebno je da pacijent u momentu simptomatičnosti u najbližoj zdravstvenoj ustanovi zabeleži aritmiju na EKGu, ponese na uvid svom lekaru jer je EKG lična karta bolesnika sa aritmijama i lekar može analizom EKG-a, koji je često dovaljan, da odredi o kojoj vrsti aritmije je reč.

Za definitivnu potvrdu vrste aritmija nelada je potrebno uraditi i eho srca, 24-časovnog holter EKG monitoring, test opterećenja, elektrofiziološko ispitivanja srca ili koronarografiju. Dodatna dijagnostika podrazumeva dijagnostiku pratećih stanja i bolesti drugih organa.

Lečenje aritmija

U lečenju srčanih aritmija koriste se antiaritmijski lekovi, radiofrekventna ili krioablacija (na bazi spaljivanja ili hladjenja supstrata koji izaziva aritmiju) koja se izvodi pomoću katetera plasiranog kroz preponsku venu, kao i hirurška ablacija kod određenih vrsta aritmija. Takođe se primenjuje i ugradnja električnih uređaja kao što su pejsmejker (srčani elektrostimulator) ili kardioverter defibrilator (ICD) u primarnoj ili sekundaroj prevencji naprasne srčane smrti.

U našoj ordinaciji sprovode se sve neinvazivne procedure za dijagnostiku srčane aritmije, a tim naših stručnjaka sprovodi adekvatan način lečenja u zavisnosti od tipa i uzročnika aritmija.

Zatvori

a

Hipertenzija

Arterijska hipertenzija je bolest koja podrazumeva povišene vrednosti krvnog pritiska – preko 140/90 mmHg i dovodi do oštećenja organa, kao što su srce, mozak, oči, bubrezi i veliki krvni sudovi, zbog čega je neophodno držati je pod adekvatnom kontrolom.

Pročitajte više

Dijagnoza i simptomi hipertenzije

Kod bolesnika koji imaju povišen krvni pritisak moždani udar se javlja sedam puta češće, bolest krvnih sudova srca tri puta više, a smrtnost je dva puta veća nego u osoba koje nemaju povišen arterijski krvni pritisak. Lečenje hipertenzije smanjuje pojavu srčane slabosti za 55%, moždani udar za 33% i koronarnu bolest za 27%.

Otkrivanje hipertenzije započinje tačnim merenjem krvnog pritiska, a ponovna merenja određuju da li inicijalno povišenje postoji i kakvu pažnju lekara zahteva.

Najčešći simptomi povišenog pritiska su: glavobolja, zujanje u ušima, krvarenje iz nosa, osećaj pritiska u grudima, gušenje, brže zamaranje. Mnogi boluju od ove bolesti, a da toga nisu svesni jer nemaju nikakvih simptoma i često tek komplikacije otkriju bolest. Zato je i zovu „tihi ubica“.

Lečenje hipertenzije

Prvi korak lečenja hipertenzije je promena stila života.

Utvrđeno je da promenom životnog stila vrednost krvnog pritiska može da se smanji za 10-12mm Hg. Promena stila života podrazumeva smanjenje telesne težine, smanjenje unosa soli, smanjenje unosa masti, prestanak pušenja, smanjeno konzumiranje alkohola i umerena fizička aktivnost.

Drugi korak u lečenju hipertenzije je farmakološka terapija.

Primena antihipertenzivne terapije je individualizovana, a najčešće se započinje jednim lekom ili kao kombinacija dva ili više leka (diuretici, beta-blokatori, kalcijumski antagonisti, ACE inhibitori, blokatori angiotenzinskih receptora). Kombinovana terapija (naročito kod dijabetičara), primenom dva leka iz različitih grupa, ima bolji uticaj na regulaciju arterijske hipertenzije u odnosu na povećanje doze jednog leka, primenjenog u vidu monoterapije.

Kako bi utvrdili efikasnost primenjene terapije, potrebno je u kućnim uslovima meriti vrednost krvnog pritiska tri puta dnevno, u periodu od nedelju dana (pod propisanom terapijom). Nakon toga, terapija se može po potrebi korigovati, ili se može promeniti vreme uzimanja određenog leka u cilju adekvatnije regulacije arterijske hipertenzije.

Zatvori

Upoznajte naše doktore

Konsultanti za oblast kardiologije u našoj ordinaciji su Dr Slađana Božović Ogarević i Dr Dragana Košević, specijalisti interne medicine, subspecijalisti kardiologije, zaposlene na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, koje raspolažu velikim iskustvom u lečenju svih vrsta kardioloških oboljenja.


Dr Dragana Košević

Specijalista interne medicine – kardiolog

Dr Dragana Košević, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Ima dugogodičnje iskustvo (23 godine) u prevenciji i lečenju kardiovaskularnih oboljenja, zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Obavlja kompletnu neinvazivnu dijagnostiku – ultrazvuk srca, holter monitoring (EKG i holter krvnog pritiska). Magistarske studije završila 2014., a trenutno je u toku i završetak dokotrske teze. Boravila na edukaciji iz oblasti lečenja specifičnih kardioloških stanja u Nemačkoj, Hjustonu u USA i drugim evropskim centrima.

Autor i koautor brojnih radova i poglavlja u udžbenicima iz oblasti kardiologije, član stručnog tima Instituta “Dedinje” i deo mnogih domaćih i inostranih studija. Posebno edukovana u polјu odabira pacijenata za program transplantacije, funkcionalni neinvazivni i invazivni testovi, stavlјanje pacijenata na listu za srčanu transplantaciju, preoperativna priprema, intraoperativni TEE, intraoperativna terapija, kao i postoperativno praćenje transplantiranih i pacijenata za mehaničku potporu cirkulacije LVAD/ECMO/RVA.

Član je Srpskog kardiološkog udruženja, Evropskog kardiološkog udruženja, Evropskog udruženja za Ehokardiografiju, Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju i Nemačke kompetentne mreže za srčanu Insuficijenciju (CNHF).


Dr Slađana Božović Ogarević

Specijalista interne medicine, kardiolog, neinvazivni elektrofiziolog

Dr Slađana Božović-Ogarević, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, poslednjih 11 godina zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Specijalizovana za lečenje svih kardioloških stanja, usko specijalizovana za dijagnostiku i lečenje poremećaja srčanog ritma. Aktivno učestvovala u više naučnih studija, redovni predavač na kongresima kardiologa u zemlji i region.

Autor je i ko-autor u velikom broju radova iz oblasti kardiologije, u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Sekretar je centra za nauku i istraživanje Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Član je udruženja kardiologa Srbije i evropskog Udruženja lečenja poremećeja srčanog ritma.