Kardiovaskularna dijagnostika

Kompletna dijagnostika, prevencija i lečenje bolesti krvnih sudova i srca

Periferna arterijska bolest je jedan od glavnih razloga bolova u listova tokom hodanja, pojava rana i njihovog nezarastanja i kod osoba sa dijabetesom i u opštoj populaciji. Adekvatni pregled vaskularnog hirurga, davanje saveta, terapije i eventualno upućivanje na dopunske interventne procedure (endovaskularno ili operativno lečenje) može biti ključni faktor u definitivnom izlečenju.

Sa druge strane, ishemijska bolest srca je jedan od glavnih uzroka smrtnosti kako u našoj zemlji tako i u svetu. Proces ateroskleroze zahvata koronarne arterije koje ishranjuju srce, dovodi do pojave bola u grudima (angina pectoris) i na kraju infarkta srca, u najtežim i nelečenim slučajevima. Prevencija, pravovremena dijagnostika i terapija ishemijske bolesti srca, u velikoj meri mogu sprečiti pojavu neželjinih komplikacija.

U našoj ordinaciji se vrši i kompletna kardiovaskularna dijagnostika, prevencija i lečenje bolesti krvnih sudova i srca:

  • Pregled vaskularnog hirurga
  • Pregled kardiologa
  • Ultrazvuk srca
  • EKG
  • Holter pritiska
  • Holter EKG/a
  • Pregled kardiologa+EKG
  • Pregled kardiologa + UZ srca
  • Pregled kardiologa + holter EKG/a
  • Pregled kardiologa + holter pritiska