Post COVID-19 pregled

Pregled kardiologa, vaskularnog hirurga i pulmologa nakon COVID-19 infekcije

Poznato je da osim respiratornog trakta COVID-19 infekcija utiče i na kardiovaskularni sistem. Klinička zapažanja kod pacijenata sa COVID-19 uključuju povećanu sklonost ka zgrušavanju krvi – hiperkoagulaciju, oštećenju srčanog mišića – kardiomiopatiju, poremećaj srčanog ritma – aritmiju i disfunkciju unutrašnjeg omotača krvnih sudova (endotela), što sve ukazuje na posledice COVID-19 na kardiovaskularni sistem.

Neretko, čak i nakon preležanog lakšeg oblika COVID-19 infekcije, pacijenti navode otežano disanje i kratak dah, bolove i stezanja u grunom košu, zamaranje, osećaj lupanja ili preskakanja srca, iznenada nastali povišeni krvni pritisak (hipertenzija) ili teško regulisana hipertenzija od koja se pacijent od ranije leči, vrtoglavice, osećaj nestabilnosti i zanošenja pri hodu.

Imajući u vidu da postoji rizik od kardiovaskularnih i pulomoloških komplikacija nakon preležane COVID-19 infekcije, svim pacijentima nakon preležane COVID-19 infekcije savetuje se pregled kardiologa, pregled vaskularnog hirurga uz dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta kao i pregled pulmologa.

U našoj ordinaciji možete obaviti sledeće post COVID-19 preglede:

  • pregled kardiologa as EKG-om
  • pregled kardiologa as EKG-om i ultrazvukom srca
  • 24h holter EKG monitoring i očitavanje
  • 24h holter krvnog pritiska i očitavanje
  • pregled pulmologa
  • pregled pulmologa as spirometrijom
  • dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta
  • pregled vaskularnog hirurga
  • pregled vaskularnog hirurga as doplerom donjih ekstremiteta

Upoznajte naše doktore

Naš tim je sastavljen od edukovanih lekara, specijalista, članova najpriznatijih akademskih i naučno-istraživačkih organizacija u svetu i Srbiji, koji poseduju dugogodišnje praktično iskustvo u domenu svojih oblasti i specijalizacije. Možete biti sigurni da je vaše zdravlje u sigurnim rukama


Dr Slađana Božović Ogarević

Specijalista interne medicine, kardiolog, neinvazivni elektrofiziolog

Dr Slađana Božović-Ogarević, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, poslednjih 11 godina zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Specijalizovana za lečenje svih kardioloških stanja, usko specijalizovana za dijagnostiku i lečenje poremećaja srčanog ritma. Aktivno učestvovala u više naučnih studija, redovni predavač na kongresima kardiologa u zemlji i region.

Autor je i ko-autor u velikom broju radova iz oblasti kardiologije, u nacionalnim i međinarodnim časopisima. Sekretar je centra za nauku i istraživanje Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Član je udruženja kardiologa Srbije i evropskog Udruženja lečenja poremećeja srčanog ritma.

Slobodan Tanaskovic

Ass. dr sci. med. Slobodan Tanasković

Specijalista opšte hirurgije – subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Slobodan Tanasković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, posledniih 14 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2015. klinički asistent na Katedri za Hirurgiju – vaskularna hirurgija. Aktivan je u programima kontinuirane edukacije lekara. Redovan je član i predavač škole ultrasonografske dijagnostike Instituta za kardiovaskularne bolesti ”Dedinje”.

Učestvovao je u kreiranju nacionalnog vodiča za lečenje dijabetesnog stopala i lečenje karotidne bolesti. Saradnik je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih studija. Objavio je više od 150 radova u nacionalnim i inostranim časopisima iż oblasti vaskularne hirurgije. Kao predavač aktivno učestvuje u svim nacionalnim i međunarodnim kongresima vaskularne i endovaskularne hirurgije. Boravio na edukacji iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije u UniversitySpital bolnici u Cirihu. Član je Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Internacionalnog Udruženja za Vaskularnu Hirugiju (ISVS) i Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije.

Dobitnik nagrade Privredne Komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju na Medicinskom fakutetu Univerziteta u Beogradu za 2016. godinu. Specijalizovan za lečenje svih vrsta oboljenja krvnih sudova, usko specijalizovan za lečenje rana i tretman dijebetesnog stopala. Predstavnik je naše zemlje u ”D-FOOT International”, Internacionalnom udruženju za lečenje dijabetesnog stopala.


Dr Dragana Košević

Specijalista interne medicine – kardiolog

Dr Dragana Košević, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Ima dugogodičnje iskustvo (23 godine) u prevenciji i lečenju kardiovaskularnih oboljenja, zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Obavlja kompletnu neinvazivnu dijagnostiku – ultrazvuk srca, holter monitoring (EKG i holter krvnog pritiska). Magistarske studije završila 2014., a trenutno je u toku i završetak dokotrske teze. Boravila na edukaciji iz oblasti lečenja specifičnih kardioloških stanja u Nemačkoj, Hjustonu u USA i drugim evropskim centrima.

Autor i koautor brojnih radova i poglavlja u udžbenicima iz oblasti kardiologije, član stručnog tima Instituta “Dedinje” i deo mnogih domaćih i inostranih studija. Posebno edukovana u polju odabira pacijenata za program transplantacije, funkcionalni neinvazivni i invazivni testovi, stavljanje pacijenata na listu za srčanu transplantaciju, preoperativna priprema, intraoperativni TEE, intraoperativna terapija, kao i postoperativno praćenje transplantiranih i pacijenata za mehaničku potporu cirkulacije LVAD/ECMO/RVA.

Član je Srpskog kardiološkog udruženja, Evropskog kardiološkog udruženja, Evropskog udruženja za Ehokardiografiju, Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju i Nemačke kompetentne mreže za srčanu Insuficijenciju (CNHF).


Dr Marina Roksandić-Milenković

Specijalista interne medicine – subspecijalista pulmologije

Dr Marina Roksandić-Milenković je specijalista interne medicine, subspecijalista pulmologije. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2013. godine, a subspecijalistički ispit iz pulmologije položila je 2017. godine. Akademske specijalističke studije iz pulmologije završila je 2010. godine, a 2019. godine i doktorske studije i stekla zvanje doktora nauka pulmologije.

Dobitnik je Evropske licence za primenu spirometrije u pulmološkoj dijagnostici, a takođe je završila i kurs dijagnostike i lečenja “sleep apnee” – poremećaja spavanja uzrokovan poremećajem disanja. U februaru 2008. provela je mesec dana na usavršavanju u „National Health Center“-u, „Sleep disorders department“, pod mentorstvom Dr Zoltana Szakacha, u Budimpešti, iz oblasti dijagnostike i lečenja poremećaja disanja u spavanju. Od 2014. do 2020. godine bila je predstavnik Klinike za pulmologiju u Srpskom Lekarskom Društvu (SLD), a od 2015. do 2020. godine i Sekretar pneumoftiziološke/pulmološke sekcije SLD. Od 2015. do 2018. godine bila je Sekretar Katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Urednik je časopisa „Era’s Journal of Medical research (EJMR)” i recenzent u domaćim i inostranim stručnim medicinskim časopisima.

Autor je i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti interne medicine i pulmologije i više poglavlja u udžbenicima. Učestvovala je na brojnim domaćim i inostranim kongresima kao autor i koautor više radova iz oblasti pulmologije. Bila je koordinator i istraživač u više kliničkih studija iz oblasti pulmologije. Član je Srpskog lekarskog društva, Respiratornog udruženje Srbije, European Respiratory Society (ERS) i European Sleep Research Society (ESRS).


Dr Nikola Aleksić

Specijalista interne medicine – angiolog

Poslednjih 15 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju i Kabinetu za opštu angiologiju i neuroangiologiju. Pre 9 godina magistrirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u toku izrada doktorske teze.

Autor je i koautor preko 50 radova u nacionalnim i inostranim časopisima i poglavlja u udžbenicima iz oblasti vaskularne hirurgije, dijagnoze vaskularnih oboljenja i ultrazvučne dijagnostike. Sekretar je ultrasonografske škole Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” čiji je i redovni predavač.

Usko specijalizovan za dijagnostiku svih vaskularnih oboljenja / Dopler krvnih sudova – vrata, donjih i gornih ekstremiteta, abdominalne aorte sa visceralnim granama, renalnih arterija, hepatičnog i portnog sistema, transkranijalni Doppler krvnih sudova. Član je Internacionalnog udruženja angiologa.